Đơn giá thiết kế nội thất, các hạng mục thiết kế nội thất trọng yếu trong ngôi nhà của bạn

Đơn giá thiết kế nội thất, các hạng mục thiết kế nội thất trọng yếu trong ngôi nhà của bạn

Đơn giá thiết kế nội thất bao gồm bản vẽ 2D, 3D và các yêu cầu chỉnh sửa tối đa 04 lần, hỗ trợ tư vấn, đo thực tế, đi cùng khách hàng trong suốt quá trình thi công. Dưới đây khách hàng có thể lựa chọn cho ngôi nhà phù hợp với mình thông qua bảng báo giá chi tiết trong bài này. 
Thiết kế nội thất
Thiết kế nội thất
 

Đơn giá thiết kế nội thất chung cư – nhà phố – liền kề – biệt thự tân cổ điển

Hạng mục Đơn giá (VNĐ/m2)
Thiết kế nội thất chung cư 150.000 
Thiết kế  nội thất nhà phố 180.000
Thiết kế nội thất liền kề 250.000
Thiết kế nội thất biệt thự tân cổ điển 350.000

Đơn giá thiết kế nội thất Vách

STT Tên sản phẩm Mã nhà sản xuất ĐVT Đơn giá
I Vách phẳng      
1 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1111, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt phủ MFC chống ẩm VP1111 m2    1.400.000
2 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1112, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt phủ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% VP1112 m2    1.850.000
3 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1113, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ laminate Kingdom dòng tiêu chuẩn An Cường VP1113 m2    2.100.000
4 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1116, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm 1 mặt phủ melamin, 1 mặt phủ Arcrylic VP1116 m2    2.500.000
5 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1117, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ veneer Sồi sơn PU inchem màu chỉ định VP1117 m2    2.300.000
6 Vách phẳng 1000x1000x36 VP1118, xương gỗ tự nhiên ghép thanh, bề mặt MDF chống ẩm phủ veneer walnut sơn PU inchem màu chỉ định VP1118 m2    2.600.000
II Nan gỗ      
1 Nan gỗ 20×20 NG 1209, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định NG1209 md        90.000
2 Nan gỗ 25×25 NG 1309, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định NG1309 md      120.000
3 Nan gỗ 30×30 NG 1409, Gỗ tự nhiên Sồi sơn PU inchem màu chỉ định NG1409 md      150.000
4 Nan gỗ 20×20 NG 1210, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định NG1210 md      110.000
5 Nan gỗ 25×25 NG 1310, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định NG1310 md      130.000
6 Nan gỗ 30×30 NG 1410, Gỗ tự nhiên Walnut sơn PU inchem màu chỉ định NG1410 md      180.000
7 Nan gỗ 20×20 NG 1212, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% NG1212 md        70.000
8 Nan gỗ 25×25 NG 1312, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% NG1312 md      100.000
9 Nan gỗ 30×30 NG 1412, Gỗ MDF chống ẩm sơn bệt bóng 30% NG1412 md      130.000
III Lam gỗ      
1 Lam gỗ 40×100 LG 2111, Xương gỗ bề mặt MFC phủ Melamin  LG2111 md      110.000
2 Lam gỗ 40×100 LG 2113, Xương gỗ bề mặt MDF phủ Laminate Kingdom dòng tiêu chuẩn An Cường  LG2113 md      250.000
3 Lam gỗ 60×100 LG 2112, Xương gỗ bề mặt MDF sơn bệt bóng 30% LG2112 md      250.000
4 Lam gỗ 60×100 LG 2117, Xương gỗ bề mặt MDF phủ veneer Sồi sơn PU inchem màu chỉ định LG2117 md      280.000
5 Lam gỗ 60×100 LG 2118, Xương gỗ bề mặt MDF phủ veneer walnut sơn PU inchem màu chỉ định LG2118 md      310.000

Đơn giá thiết kế nội thất Tủ Sách

Stt Tên sản phẩm Mã nhà sản xuất ĐVT Đơn giá
  TỦ SÁCH CÁNH MỞ      
1 Tủ sách cánh mở, TS1111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) TS1111 m2  2.750.000
2 Tủ sách cánh mở, TS1112 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) TS1112 m2  3.800.000
3 Tủ sách cánh mở, TS1113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) TS1113 m2  4.000.000
4 Tủ sách cánh mở, TS1114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) TS1114 m2  4.450.000
5 Tủ sách cánh mở, TS1115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TS1115 m2  5.050.000
6 Tủ sách cánh mở, TS1117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) TS1117 m2  4.900.000
7 Tủ sách cánh mở, TS1118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TS1118 m2  4.900.000
8 Tủ sách cánh mở, TS1221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) TS1221 m2  3.400.000
9 Tủ sách cánh mở, TS1222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TS1222 m2  4.450.000
10 Tủ sách cánh mở, TS1223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) TS1223 m2  4.650.000
11 Tủ sách cánh mở, TS1224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) TS1224 m2  5.050.000
12 Tủ sách cánh mở, TS1225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) TS1225 m2  5.700.000
13 Tủ sách cánh mở, TS1226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) TS1226 m2  6.300.000
  TỦ SÁCH KHÔNG CÁNH      
14 Tủ sách không cánh, TS0100 Thùng tủ MFC, () TS0100 m2  2.200.000
15 Tủ sách không cánh, TS0900 Thùng tủ MDF phủ laminate, () TS0900 m2  5.200.000
17 Tủ sách không cánh, TS0700 Thùng tủ MDF veneer walnut, sồi, Ash, () TS0700 m2  6.100.000
18 Tủ sách không cánh, TS0200 Thùng tủ MFC chống ẩm, () TS0200 m2  2.900.000
19 Tủ sách không cánh, TS0600 Thùng tủ MDF chống ẩm sơn PU Inchem, () TS0600 m2  5.600.000
20 Tủ sách không cánh, TS01000 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ laminate, () TS01000 m2  5.800.000
21 Tủ sách không cánh, TS01200 Thùng tủ MDFchống ẩm tạo chi tiết Classic sơn inchem màu , () TS01200 m2  5.800.000
22 Tủ sách không cánh, TS0800 Thùng tủ MDF chống ẩm veneer walnut, sồi, Ash, () TS0800 m2  6.750.000

Đơn giá thiết kế nội thất Tủ Áo

Stt Tên sản phẩm Mã nhà sản xuất ĐVT Đơn giá
  TỦ ÁO CÁNH LÙA      
1 Tủ áo cánh lùa, TA2111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) TA2111 m2    4.200.000
2 Tủ áo cánh lùa, TA2122 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2122 m2    5.150.000
3 Tủ áo cánh lùa, TA2113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) TA2113 m2    5.450.000
4 Tủ áo cánh lùa, TA2114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA2114 m2    6.100.000
5 Tủ áo cánh lùa, TA2115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA2115 m2    6.500.000
6 Tủ áo cánh lùa, TA2117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA2117 m2    5.700.000
7 Tủ áo cánh lùa, TA2118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA2118 m2    6.100.000
8 Tủ áo cánh lùa, TA2221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) TA2221 m2    4.700.000
9 Tủ áo cánh lùa, TA2222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2222 m2    5.700.000
10 Tủ áo cánh lùa, TA2223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) TA2223 m2    6.150.000
11 Tủ áo cánh lùa, TA2224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2224 m2    6.600.000
12 Tủ áo cánh lùa, TA2225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2225 m2    7.100.000
13 Tủ áo cánh lùa, TA2226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) TA2226 m2    7.100.000
14 Tủ áo cánh lùa, TA2227 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2227 m2    6.200.000
15 Tủ áo cánh lùa, TA2228 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) TA2228 m2    6.650.000
16 Tủ áo cánh lùa, TA2209 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA2209 m2    8.300.000
17 Tủ áo cánh lùa, TA22010 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA22010 m2  10.000.000
18 Tủ áo cánh lùa, TA2709 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA2709 m2  15.000.000
19 Tủ áo cánh lùa, TA2809 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA2807 m2  16.000.000
20 Tủ áo cánh lùa, TA27010 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA27010 m2  15.500.000
21 Tủ áo cánh lùa, TA28010 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneeróc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA2807 m2  16.500.000
  TỦ ÁO CÁNH MỞ      
22 Tủ áo cánh mở, TA1111 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MFC (không chống ẩm) TA1111 m2    3.700.000
23 Tủ áo cánh mở, TA1112 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA1112 m2    4.650.000
24 Tủ áo cánh mở, TA1113 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (không chống ẩm) TA1113 m2    4.950.000
25 Tủ áo cánh mở, TA1114 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA1114 m2    5.600.000
26 Tủ áo cánh mở, TA1115 Thùng tủ MFC, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA1115 m2    6.000.000
27 Tủ áo cánh mở, TA1117 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA1117 m2    5.200.000
28 Tủ áo cánh mở, TA1118 Thùng tủ MFC, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (không chống ẩm) TA1118 m2    5.600.000
29 Tủ áo cánh mở, TA11010 Thùng tủ MFC, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA11010 m2    8.750.000
30 Tủ áo cánh mở, TA1109 Thùng tủ MFC, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA1109 m2    7.050.000
31 Tủ áo cánh mở, TA1221 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MFC (chống ẩm) TA1221 m2    4.200.000
32 Tủ áo cánh mở, TA1222 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TA1222 m2    5.200.000
33 Tủ áo cánh mở, TA1223 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ laminate Kingdom (chống ẩm) TA1223 m2    5.650.000
34 Tủ áo cánh mở, TA1224 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF tạo chi tiết sơn PU Inchem (chống ẩm) TA1224 m2    6.100.000
35 Tủ áo cánh mở, TA1225 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) TA1225 m2    6.600.000
36 Tủ áo cánh mở, TA1226 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh và hông lộ MDF 1 mặt phủ Melamine 1 mặt phủ Acrylic (chống ẩm) TA1226 m2    6.600.000
37 Tủ áo cánh mở, TA1227 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem, cánh MDF sơn PU Inchem (chống ẩm) TA1227 m2    5.700.000
38 Tủ áo cánh mở, TA1228 Thùng tủ MFC chống ẩm, hông lộ MDF sơn PU Inchem, cánh MDF phủ veneer Italia sơn PU Inchem (chống ẩm) TA1228 m2    6.150.000
40 Tủ áo cánh mở, TA1209 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA1209 m2    7.700.000
42 Tủ áo cánh mở, TA12010 Thùng tủ MFC chống ẩm, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA12010 m2    9.350.000
39 Tủ áo cánh mở, TA1709 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA1709 m2  14.500.000
41 Tủ áo cánh mở, TA17010 Thùng tủ MDF phủ veneer, cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA17010 m2  15.500.000
43 Tủ áo cánh mở, TA1809 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, cánh gỗ sồi tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA1809 m2  15.000.000
44 Tủ áo cánh mở, TA18010 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ veneer, hậu cánh gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu châu Âu hoặc Mỹ () TA18010 m2  16.000.000
  TỦ ÁO KHÔNG CÁNH      
45 Tủ áo không cánh, TA0100 Thùng tủ MFC, () TA0100 m2    2.950.000
46 Tủ áo không cánh, TA0900 Thùng tủ MDF phủ laminate, () TA0900 m2    6.300.000
47 Tủ áo không cánh, TA0700 Thùng tủ MDF veneer walnut, sồi, Ash TA0700 m2    9.500.000
48 Tủ áo không cánh, TA0200 Thùng tủ MFC chống ẩm, () TA0200 m2    3.200.000
49 Tủ áo không cánh, TA0600 Thùng tủ MDF chống ẩm sơn PU Inchem, () TA0600 m2    5.700.000
50 Tủ áo không cánh, TA01000 Thùng tủ MDF chống ẩm phủ laminate, () TA01000 m2    6.800.000
51 Tủ áo không cánh, TA01200 Thùng tủ MDF chống ẩm tạo chi tiết Classic sơn inchem màu, () TA01200 m2    6.850.000
52 Tủ áo không cánh, TA0800 Thùng tủ MDF chống ẩm veneer walnut, sồi, Ash, () TA0800 m2  10.500.000

Đơn giá thiết kế nội thất Giường

STT Tên sản phẩm Mã nhà sản xuất ĐVT Đơn giá
1 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED1131 cái    9.800.000
2 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED1132 cái  13.400.000
3 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED1133 cái  13.400.000
4 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED1134 cái  14.500.000
5 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED1135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED1135 cái  14.500.000
6 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED110S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED110S cái  20.500.000
7 Giường 1280x1980x800 tiêu chuẩn BED110W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BES110W cái  28.400.000
8 Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED1231 cái  11.000.000
9 Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED1232 cái  14.500.000
10 Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED1233 cái  14.500.000
11 Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED1234 cái  15.800.000
12 Giường 1280x1980x800 có 2 ngăn kéo BED1235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED1235 cái  15.800.000
13 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED1331 cái  13.200.000
14 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED1332 cái  16.800.000
15 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED1333 cái  16.800.000
16 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED1334 cái  18.400.000
17 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED1335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED1335 cái  18.400.000
18 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED130S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED130S cái  26.800.000
19 Giường 1280x1980x800 đầu giường bọc vải/simili BED130W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED130W cái  34.700.000
20 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED2131 cái  11.600.000
21 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED2132 cái  14.500.000
22 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED2133 cái  14.500.000
23 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED2134 cái  16.000.000
24 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED2135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED2135 cái  16.000.000
25 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED210S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED210S cái  22.600.000
26 Giường 1680x2080x800 tiêu chuẩn BED210W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED210W cái  30.500.000
27 Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED2231 cái  12.600.000
28 Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED2232 cái  15.800.000
29 Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED2233 cái  15.800.000
30 Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED2234 cái  17.200.000
31 Giường 1680x2080x800 có 2 ngăn kéo BED2235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED2235 cái  17.200.000
32 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED2331 cái  14.300.000
33 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED2332 cái  17.900.000
34 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED2333 cái  17.900.000
35 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED2334 cái  19.700.000
36 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED2335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED2335 cái  19.700.000
37 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED230S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED230S cái  28.900.000
38 Giường 1680x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED230W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED230W cái  36.800.000
39 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3131 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED3131 cái  13.700.000
40 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3132 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED3132 cái  17.400.000
41 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3133 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED3133 cái  17.400.000
42 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3134 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED3134 cái  20.600.000
43 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED3135 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED3135 cái  20.600.000
44 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED310S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED310S cái  24.700.000
45 Giường 1880x2080x800 tiêu chuẩn BED310W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED310W cái  32.600.000
46 Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3231 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED3231 cái  14.700.000
47 Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3232 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED3232 cái  16.900.000
48 Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3233 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED3233 cái  16.900.000
49 Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3234 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED3234 cái  18.500.000
50 Giường 1880x2080x800 có 2 ngăn kéo BED3235 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED3235 cái  18.500.000
52 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3331 xương gỗ tự nhiên ghép thanh bề mặt MFC màu chỉ định, giát giường MFC Ivory BED3331 cái  15.500.000
53 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3332 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF sơn bệt bóng 30%, giát giường MFC Ivory BED3332 cái  19.300.000
54 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3333 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ laminate, giát giường MFC Ivory BED3333 cái  19.300.000
51 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3334 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF phủ Veneer sồi, walnut giát giường MFC Ivory BED3334 cái  21.000.000
55 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED3335 xương gỗ tự nhiên ghép thanh MDF tạo chi tiết classic, sơn màu HL04/10, giát giường MFC Ivory BED3335 cái  21.000.000
56 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED330S gỗ sồi tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED330S cái  31.000.000
57 Giường 1880x2080x800 đầu giường bọc vải/simili BED330W óc chó tự nhiên, giát giường MFC Ivory BED330W cái  38.900.000
Ghi chú:      
* Báo giá có hiệu lực kể từ ngày báo tới khi có thông báo mới và không được báo trước.
* Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT        
* Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện ray trượt.      
* Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội      
* Độ bóng bề mặt sơn là 10%, 30%, độ bóng 90%  xử lý giá sẽ cộng thêm 10%.    
* Đơn giá của vật liệu MFC và laminate đang áp dụng giá theo dòng hàng tiêu chuẩn (MFC nhóm 1-6, Laminate nhóm A).

E9 Design Interior Decoration

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *