Elementor #34924

  • SEO là viết tắt của Search Engine Optimation – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  • Tác dụng: Giúp website hay blog của bạn đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng google
google-adwors
  • Google Ads iết tắt của Google Advertisement – Quảng cáo theo từ khóa
  • Tác dụng: Bạn phải trả tiền cho google để đưa website của bạn hiển thị lên kết quả tìm kiếm google