Elementor #37316

 • Url không được chứa các tham số động ( chứa các kí tự đặc biệt : = ,%,$,#,?,!,@)
 • Url nên viết không dấu
 • Nên chứa các từ khóa trong Url 
 • Url ngắn gọn ( nên <100 ký tự), không chứa con số, từ thừa
 • Url cần phải liên quan đến tiêu đề bài viết
 • Độ dài nằm trong khoảng từ 50 – 65 kí tự
 • Từ khoá có trong tiêu đề bài viết
 • Có từ khoá liền mạch trong tiêu đề ( matching keyword)
 • Từ khoá ở đầu tiêu đề
 • Lỗi nhồi nhét từ khóa trong tiêu đề
 • Tiêu đề giải quyết insight + mới mẻ
 • Lỗi trùng lặp tiêu đề
 • Độ dài nằm trong khoảng 140-165 kí tự
 • Từ khóa nằm trong thẻ mô tả
 • Có từ khoá liền mạch trong mô tả (matching keyword)
 • Từ khóa nằm ở đầu mô tả
 • Lỗi nhồi nhét từ khóa trong mô tả
 • Nội dung thẻ mô tả giải quyết insight + mới mẻ
 • Lỗi trùng lặp mô tả
 • Nội dung không trùng lặp
 • Từ khóa xuất hiện trong 100 từ đầu tiên
 • Từ khóa xuất hiện trong bài viết ( mật độ từ khoá 1-3%)
 • Từ khóa được in đậm, in nghiêng, gạch chân
 • Từ khóa xuất hiện trong h1
 • Từ khóa LSI trong H2 – H3
 • Độ dài bài viết nên >1000 từ
 • Multimedia ( Ảnh, Video, Slide… Trong bài viết ) không copy
 • In đậm, bôi nghiêng, gạch chân các từ khóa chính và phụ
 • Có hình ảnh ( nét, watermark)
 • Hình ảnh bản quyền ( tự chụp, thiết kế)
 • Tối ưu thẻ ALT ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính)
 • Tối ưu tên file ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính)
 • Tối ưu title ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính)
 • Tối ưu chú thích ảnh ( nên có chứa từ khóa hoặc từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính)
 • Sử dụng kích thước ảnh 1:1 hoặc 4:3
 • Một đoạn video liên quan sẽ khiến khách hàng ở lại trên trang lâu hơn, chứa nhiều thông tin khiến khách hàng hứng thú hơn.
 • Đặc biệt với những nội dung về hướng dẫn/ Cách làm, Review/ Đánh giá hay trải nghiệm, mở hộp.
 • Có 1 thẻ H1, Thẻ H1 chứa từ khoá
 • Có thẻ H2, Thẻ H2 chứa từ khóa hoặc từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính
 • Có thẻ H3, Thẻ H3 chứa từ khóa có cùng ngữ nghĩa với từ khóa chính
 • Có chứa internal link trong bài viết
 • Internal link có liên quan tới nội dung bài viết
 • Bất kể là bài viết như thế nào, cần đặt mục tiêu rõ ràng.
 • Có chứa các nút CTA trong bài viết (bán hàng)
 • Comment là yếu tố giúp cho bài viết tăng lượt truy cập từ người dùng và giúp website được cộng thêm điểm đánh giá từ Google.
 • 1 chiến lược Marketing thành công sẽ tạo được một lượng comment khá lớn. Dù là comment khen ngợi, sự hài lòng hay lời chê bai, không hài lòng thì nó đều có tác dụng nhất định tới hướng đi tiếp theo của doanh nghiệp của bạn.